صدای اذان مسجدمون بیاد...

من چه حسی دارم؟؟

خوشحالی؟رضایت؟غم؟گرسنگی یا تشنگی شدید؟

هنوزم راضی نیستم از خودم...:(

راه درازه...

من خسته!به قول مامان تنبل..یکمم بی همسفر...

خدایا حال دل آدماروخوب کن..آمین..

دعا برای همه..مگه ممکنه؟میگه آره:)


نوشتن دیازپام عزیزمن:)

بنویس تا آروم بشی...یعنی ممکنه؟!

دعاکنیدبرای مانیز.

یاصاحب الزمان ادرکنی...

التماس نور:)