طراحی اصولی دارد یعنی وقتی مداد به دست گرفتی باید یک سری چیزهای اولیه را رعایت کنی مثلا باید دید کلی داشته باشی وشکل را ابتدا به اشکال هندسی آنالیز کنی ویا خط تقارن ,پیرامون و زمینه را بکشی.یکی از روش های برطرف کردن خطای دید اینست که به طرحت از زاویه ی دیگری نگاه کنی.میتوانی آن را از دور بررسی کنی تا ایراد های  طرح را بهتر متوجه شوی.

احساس میکنم این اتفاق در زندگی ما نیز رخ میدهد. همیشه وقتی از دور نگاه میکنیم خطاهارا بهتر متوجه میشویم و به خاطر همین است که خطاهای دیگران را ،اشتباهات و لغزش هایشان را زود تر از خطاهای خودمان میفهمیم در حالیکه ممکن است ما نیز همان اشتباه را در روزمرگی های خودمان مرتکب شویم.