روزهای بی تو، مرا ذوق نوشتن نیست

و

روزهای باتو ،مرا فرصت نوشتن...


+حالمان خوب است:)ملالی نیست جز دوری یاران..

+این روزها زمانم خیلی کمه و وقتی میرسم خونه حسابی خستم

و شاید دیر و دور باشم اما سعی میکنم که اینجا رو نگه دارم برای خودم

+الحمدالله علی کل حال:)