انگار کن باهار بیاد چمدون راهمونو ببندیم بزنیم دل کوه.ببینم دل چند تا فرهادو تو سینت کاشتی؟باهار بیاد کفش آبی آسمونیامونو بپوشیم از همین سبزه زار کوچه تا آخر سبزه های دنیارو طی کنیم!من دلم توت فرنگی و انار بخواد!من توت بچینم تو انارا رو  دونه کنی مث دلمون که خونه، رنگی بشیم!مهر وماهم !همه شب ها ی بدون ماه حتی بدون ستاره هم وقتی به خواب تو منتهی میشن قشنگن.مث ماه شب چارده.مث تو!مث من تو قاب چشای تو!


تو نقش جهان،هر وجبت ترمه و کاشی*