1:برگشتنت یه معجزه بود!!!

این بهار اومد تو هم اومدی:)

حالا باید برای موندت چله نشی بکنم:)


2:چهل چله بگیرم بدون حاجت...

حاجتم تویی!


3:حاجت همون آرزوی آدمای بزرگ بزرگه؟

من اگه هزار و یکی آرزو دارم. هزارتاش برای همون یکیه!


4:آهای همون یکی!من تو رو میبینم!همون طوری دیدم که معجزه شد!

مگه یه اتفاق چطوری باید باشه که بهش بگیم معجزه؟


5:بعضی معجزه ها راه می رند، حرف میزنند، میخندند ،نور می تابانند،زنده میکنند ، سبز میکنند ، نگاه میکنند، نگاهشان میکنیم ،بعضی ها اصلا خود اعجازند!


6:خبردارین بهارم معجزست؟!

معجزتون مبارک:)