اینجا

تشنه تر از تمام چشمه های سرد سرد

تشنه تر از باران اردیبهشت

تشنه تر از  دریا و اقیانوس سرخ

و آسمان سرمه ای 

اما 

درست به اندازه ی قطره های #رمضان تشنه ام... .


پ.ن:عرب‌های بادیه‌نشین به باران پیش از پاییز#رمض می‌گویند.