ای ماه بنی هاشم

شق القمر کردند تو را.....


عااااح