خداوندا
تو می‌دانی‌ که انسان بودن و ماندن 
 چه دشوار است، 
چه رنجی ‌می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است...

مطمعنا شاعر اینو توی دانشگاه ما یا توی شرایط مشابهی سروده:|


پ.ن:اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا....