+اینجانب از تمام پله ها از جمله پله های گرد(تاکید میکنم گرد)پیچشی،صاف،حلزونی،چوبی،سنگی،فولادی،بتنی،آجری و غیره متنفر بوده  و از هر سطح شیبداری چه نزولی و چه صعودی برائت میجویم.
تاریخ حادثه امروز حوالی ساعت دوازده محل حادثه کتابخانه ی دانشگاه.درحالی که دانشجوی مذکور به سمت پایین کتابخانه حرکت میکرد و کتاب های قطوری در دست داشت از پله ی طبقه ی دوم پایش لیز خورد و تا طبقه ی پایین فرود آمد:|
نامبرده صدای آخ گفتن استخوان های خود را شنیده و بسیار زهر ترک شد.
:[

اصلا معلوم نیست الان از نصف بدن کوفته و افلیج شدم یا بیشتر توضیح بدم؟:[
خیلی صدقه بدید خیلی مواظب خودتون باشید
همه ی اینا به کنار آبرو ندارم دیگ تو دانشگا: دی