از «فرانک لوید رایت» معمار بزرگ و نامدار در سن ۸۳ سالگی پرسیدند:

از میان کارهای بزرگی که کرده‌ای کدام را بیشتر دوست داری؟

پاسخ داد: «کار بعدی را.

کار بعدیتان، روز بعدیتان و خود فردایتان باید بهتر، عظیم‌تر از کار، روز و فردیت امروزتان باشد،

زیرا زندگی و موفقیت یک مقصد نیست یک سفر است، سفری که تا پایان عمر جریان دارد.

موفقیت، پیش رفتن مدام است نه به نقطهٔ پایان رسیدن؛ فتح قله و صعودی دوباره برای فتح قله‌های بلند‌تر زندگی.

اگر بازرگان هستید، هنوز بهترین قرار داد خود را نبسته اید.

اگر معمار هستید، هنوز بهترین ساختمان خود را نساخته اید.

اگر آموزگار هستید، هنوز بهترین درس خود را نداده اید.

هنوز بهترینها در پیش هستند.

هنوز بهترین روزهای زندگیتان را سپری نکرده اید.تقدیمیه به:خودم

و همه ی کسایی که مث من خسسسه شدن(:(

ما میتونیم:)

هشتگ امید

هشتگ تلاش 

هشتگ نویر گیو آپ ترایینگ...