تو را به تو شناختم...

صدایش میکنم و پاسخ میدهد...صدایم میکند و پاسخ نمیدهم...

تمام صداها را لبیکیست هر صدایی را ندایی در پی است .اما دلی باید شنوا که بداند صدایی که میزنیم پاسخی است که داده میشود.اذن سوال خود  پاسخ است:)


پی نوشت:خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود...


پی نوشت تر: دعای غیرمستجاب نداریم


 مرحوم آیت الله محمّدتقی بهجت :

 ما دعای غیر مستجاب نداریم

یا دعا دیرتر مستجاب میشود.

 یا یک بلایی از انسان دور میشود.

 یا بهتر از آن را  به او  میدهند.


 یا روز قیامت او را می آورند،  میگویند: این همه ثواب برای تو.

 

 میگوید: من که کاری نکردم که لایق این همه ثواب باشم.


 میگویند: این ثواب ها برای این است که دعا کردی و به صلاحت نبود مستجاب بشود، بجایش الان جبران کردیم.

می گوید: ایکاش هیچ کدام از دعاهایم در دنیا برآورده نمی شد!

التماس دعای فراوان

یاعلی