بعله واینگونه شد که ما با اساتید فرهیخته و بزرگی مانتد حضرات شاملو ،شفیعی،صالحی در ترم آتی کلاس خواهیم داشت:))
پ.ن یک:قربون دستتون حافظم بدین که جمعمون جمع بشه
پ.ن:قشنگ کلاس شعرخوانیه انگار.پرده هارم بکشین .شمع روشن کنیم ون یکاد بخونیم و در فراز کنیم

آرزوی موفقیت روز افزون برای شما دوستان عزیز در انتخاب واحد.