۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «این خود بی خود!!!» ثبت شده است

درد احبا به اطبا نمیبرم....

دلی که شکست و اشک هایی که آمدند و رفتند. دلی که شکست ...میگوید دل شکسته مثل ساز شکسته است. خوش آهنگ تر است میگویم ساز شکسته را که کسی نمیخرد میگوید خریدار اینجا خاکی تر و خسته تر، دوست تر دارد.
هیچ کس ندید گریه های دختری دل شکسته را که هیچ گاه فکر نمیکرد برود و در دستشویی دانشگاه گریه کند که کسی اشک هایش را نبیند...
خودم جان تو خوب بمان...برای هر کاری که میکنی دلیلی داشته باش هرچند که آن دلیل اشتباه باشد.خودم جان گریه کردی ولی ببخش که آرام شوی...
شاید هدیه و تسکین تو بعد آن همه گریه و دلشکستی همان دیدار گرم دوست در یک عصر سرد پاییزی بود....
شاید که جواب تو همان فال حافظی بود که گرفتی و تعبیر شد...
خودم جان گریه کن ،آه بکش ولی ببخش...
خودم جان آه بکش آه اسم خداست...آه ملکوت را میلرزاند....
ماه نو

کم من قبیح سترته

گاهی یک کار خیلی به ظاهر کوچک در نظر ما در نزد خدا خیلی بزرگ است.چه خیر و چه شر.گاهی به واسطه عمل خیر و نیتی که داشته ایم و حتی آن را فراموش کرده ایم خدا رحمتش را بر ما نازل میکند.ولی وای به حال ما که گاهی فراموش میکنیم سبک شمردن گناه ،خود گناه بزرگی است.تکرار گناه های کوچک گناه کبیره است.لبخند قطامی است  که از زنا بد تر است...!!!

خدایا به برکت این روزها که هرکه را در شب های عزیزی مانند قدر و عرفه نیامرزیده ای در این روز ها می آمرزی مارا از شرک های خفی،پلیدی باطن سیاهی،سیاهی و سیاهی نجات بده...

اللَّهُمَّ مَوْلاَیَ کَمْ مِنْ قَبِیحٍ سَتَرْتَهُ ‏وَ کَمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَلاَءِ أَقَلْتَهُ

وَ کَمْ مِنْ عِثَارٍ وَقَیْتَهُ‏ وَ کَمْ مِنْ مَکْرُوهٍ دَفَعْتَهُ 

وَ کَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِیلٍ لَسْتُ أَهْلاً لَهُ نَشَرْتَهُ
۵ نظر
ماه نو