آیت الله فاطمی نیا:


این همه دراینترنت وکتابها میگردی دنبال اینکه آقای قاضی چی گفته آقای بهجت چی گفته،این همه این در و آن در میزنی،چی شد آخر ؟ 


تو هنوز جواب مادرت رو تلخ میدی !! میخوای بشی" سالک "بنده خدا ؟! قدم اول ترک معصیت است،به اندازه خودت،نمیگم معصوم بشی ولی تلاش کن .


در خانواده خوب رفتار کنید که همسرانتان مشتاق شما باشند،عاق والدین انسان را صد فرسخ عقب میاندازد...


خود ملا حسین قلی همدانی(ره) از قبر بیرون بیاد و بشه مرشدت،ولی عاق والدین باشی به جایی نمیرسی،حواست باشه.


نگاه نامحرم تیری است که انسان را به زمین میزند و سخت بشود که بلند شوی .


شاکر نعمتها باشید،اون دنیا ازت میپرسن چرا به یاد افرادی که واسطه خیر بودند،نبودی؟ افرادی مثل حضرت خدیجه،حضرت ابوطالب ،حضرت ام البنین و .. خدمت آیة الله بهالدینی بودیم،شخصی اومد و چند جلد کتاب نوشته بود و مثلاً میخواست به آقا نشون بده،آقا یه نگاه تیز بهش کرد و گفت:بازیگری نکنیم...