۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نامه هایی برای خود» ثبت شده است

حتی عنوانش هم مهم نیست

حتی عنوانش هم مهم نیست

میگفت:اضطراب ها زاده ی انتظار هاست


حالا دیگر نه منتظر میشوم،نه دلتنگ.حتی وقتی روز تولدم میگذرد و تبریک نمیگویند،حالم را نمیپرسند،نگاهم نمیکنند،جوابم نمیدهند،وقتی هیچ چیز خوب نیست،وقتی خوب نیستم،وقتی دیگر انتظار ندارم بهترین باشم و حالا خودمم. خودم بودن راحت است. یک خودم آرام را بیشتر از یک خودم مضطرب و منتظر دوست دارم....

دیگر مهم نیست که مهم نیستم: )فقط کمی د ل ش ک س ت ه ا م

دیگر مهم نیست...

۳ نظر
ماه نو

کم من قبیح سترته

گاهی یک کار خیلی به ظاهر کوچک در نظر ما در نزد خدا خیلی بزرگ است.چه خیر و چه شر.گاهی به واسطه عمل خیر و نیتی که داشته ایم و حتی آن را فراموش کرده ایم خدا رحمتش را بر ما نازل میکند.ولی وای به حال ما که گاهی فراموش میکنیم سبک شمردن گناه ،خود گناه بزرگی است.تکرار گناه های کوچک گناه کبیره است.لبخند قطامی است  که از زنا بد تر است...!!!

خدایا به برکت این روزها که هرکه را در شب های عزیزی مانند قدر و عرفه نیامرزیده ای در این روز ها می آمرزی مارا از شرک های خفی،پلیدی باطن سیاهی،سیاهی و سیاهی نجات بده...

اللَّهُمَّ مَوْلاَیَ کَمْ مِنْ قَبِیحٍ سَتَرْتَهُ ‏وَ کَمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَلاَءِ أَقَلْتَهُ

وَ کَمْ مِنْ عِثَارٍ وَقَیْتَهُ‏ وَ کَمْ مِنْ مَکْرُوهٍ دَفَعْتَهُ 

وَ کَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِیلٍ لَسْتُ أَهْلاً لَهُ نَشَرْتَهُ
۵ نظر
ماه نو